ფინანსები

თორნიკე ჩხაიძე

კომპანია SavvY - ს პარტნიორი

დარეგისტრირდით, გაიარეთ შესარჩევი ტური და მიიღეთ ინდივიდუალური კონსულტაცია  დარგის ლიდერებისგან!

 

პირობები

 

 • გაიარეთ ავტორიზაცია სტარტაპერის ვებ გვერდზე.
 • დაწერეთ 200 სიტყვიანი სამოტივაციო წერილი (აღწერეთ თქვენი ბიზნესის საჭიროება/პრობლემა და დასვით 5-10 კითხვა, რომლებზე პასუხის მიღების მოლოდინი გაქვთ კონსულტაციაზე)
 • შერჩეულ სტარტაპებთან დაკავშირება მოხდება რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში.
 • პროგრამა სტარტაპერის ფარგლებში დაფინანსებული სტარტაპები ისარგებლებენ უპირატესობით.

 

კონსულტაციის შედეგად თქვენ მიიღებთ

 

 • სფეროს ექსპერტების პროფესიონალურ რჩევებს
 • ინდივიდუალურ მიდგომას, რომელიც ბიზნესის ყოველდღიურ საქმიანობაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ
 • პასუხს ნებისმიერ დასმულ შეკითხვაზე
 • თქვენი ქეისის ინდივიდუალურ განხილვას დარგის სპეციალისტთან

კონსულტაციაზე დამსწრე კომპანიის წარმომადგენელს შეუძლია წინასწარ მოამზადოს კითხვები ან ქეისები  საკუთარი ბიზნესის სფეციფიკიდან გამომდინარე, რაზეც ამომწურავ პასუხსა და რეკომენდაციას მიიღებს კონსულტანტისაგან.

 

ფინანსების დაგეგმვა

 

ფინანსების დაგეგმვა სტარტაპერს მიცემს საშუალებას

 

 • სწორად შეაფასოს საკუთარი ინვესტიციის მოცულობა
 • გაანალიზოს და გააუმჯობესოს კომპანიის მომგებიანობა
 • შექმნას ხარჯების ოპტიმალური სტრუქტურა
 • განსაზღვროს ნულოვანი მოგების წერტილი
 • მოიძიოს დაფინანსების საუკეთესო ალტერნატივები

 

კონსულტაცია ასევე მოიცავს

 

 • ფინანსური უწყისების ანალიზს
 • პროდუქციის ფასწარმოქმნაში ხელშესწყობას (მარჟები და ფასნამატი)

 

 

* სასურველია ტრენინგზე იქონიოთ პირადი კომპიუტერი

 

 

კონსულტაციის ხანგრძლივობა: 3 საათამდე

კონსულტაცია სრულად დაფინანსებულია

კონსულტაციის ადგილმდებარეობა: თბილისი, მარჯანიშვილის N7შეავსე განაცხადი