ფინანსები არაფინანსისტებისთვის

შალვა ახრახაძე

საკონსულტაციო კომპანია "ფინანსური ლაბორატორია", მმართველი პარტნიორი

დარეგისტრირდით, გაიარეთ შესარჩევი ტური და მიიღეთ ინდივიდუალური კონსულტაცია  დარგის ლიდერებისგან!

 

პირობები

 

 • გაიარეთ ავტორიზაცია სტარტაპერის ვებ გვერდზე.
 • დაწერეთ 200 სიტყვიანი სამოტივაციო წერილი.
 • აღწერეთ თქვენი ბიზნესის საჭიროება/პრობლემა და დასვით 5-10 კითხვა, რომლებზე პასუხის მიღების მოლოდინი გაქვთ კონსულტაციაზე.
 • შერჩეულ სტარტაპებთან დაკავშირება მოხდება რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში.
 • პროგრამა სტარტაპერის ფარგლებში დაფინანსებული სტარტაპები ისარგებლებენ უპირატესობით.

 

კონსულტაციის შედეგად თქვენ მიიღებთ

 

 • სფეროს ექსპერტების პროფესიონალურ რჩევებს
 • ინდიდვიაუალურ მიდგომას რომელიც ბიზნესის ყოველდღიურ საქმიანობაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ
 • პასუხს ნებისმიერ დასმულ შეკითხვაზე
 • თქვენი ქეისის ინდივიდუალურ განხილვას დარგის სპეციალისტთან

კონსულტაციაზე დამსწრე კომპანიის წარმომადგენელს შეუძლია წინასწარ მოამზადოს კითხვები ან ქეისები  საკუთარი ბიზნესის სფეციფიკიდან გამომდინარე, რაზეც ამომწურავ პასუხსა და რეკომენდაციას მიიღებს კონსულტანტისაგან.

 

ფინანსები არაფინანსისტებისთვის

 

რა მიმართულებითაც არ უნდა მუშაობდეთ, ფლობდეთ ბიზნესს, ან იყოთ დასაქმებული, ფინანსების ძირითადი პრინციპების ცოდნა აუცილებელი, და ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღებისათვის.

 

თემები, რომელსაც კონსულტაციაზე გაეცნობით:

 

 • ფინანსების სხვადასხვა მიმართულების ძირითადი პრინციპები
 • ფინანსური აქსიომები
 • ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
 • მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება
 • საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
 • ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
 • მომგებიანობის ანალიზი

 

კონსულტაცია განკუთვნილია ბიზნესის მფლობელებისათვის, შუა და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის, ბუღალტრებისა და ფინანსებით დაინტერესებული კომპანიის წარმომადგენლებისთვის. 

 

კონსულტაციის ხანგრძლივობა - 3 საათამდე

კონსულტაცია დაფინანსებულია სრულად

კონსულტაციის ლოკაცია - თბილისი, მარჯანიშვილის 7შეავსე განაცხადი