სტარტაპერი

Investo სტარტაპერებისთვის

Investo-ს შესახებ

კომპანია ინვესტო არის სტარტაპებზე ორიენტირებული პირველი საინვესტიციო საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც სტარტაპებს სთავაზობს სინვესტიციო შეფასების, ბიზნეს გეგმის, investment proposal- ის , Investment Pitch Deck-ის, one pager-ის მომზადების სერვისს. კომპანიის პორტფოლიოში ამ ეტაპისთვის არის 110 სტარტაპი, რომელთაგანაც 40 სტარტაპი არის ჯიტას 100 000 ლარიანი გრანტის გამარჯვებული, 9 სტარტაპი არის 650 000 ლარიანი გრანტის გამარჯვებული.

ინვესტო უკვე დაეხმარა სტარტაპებს 8 მილიონი დოლარის ინვესტიციის მოზიდვაში დაეხმარა, მათ შორის ისეთ სტარტაპებს როგორიც არის PAYZE, KVALIFIKA, STACK , STYX , B2C, CITYPAY.IO და სხვა.

შეთავაზება და ტარიფები

ინვესტო სტარტაპერის პროგრამაში ჩართულ სტარტაპებს სთავაზობს 30%-იან სპეციალურ ფასდაკლებას შემდგომ სერვისებზე:

 

startup valuation სტარტაპის შეფასება, რომელიც ხორციელდება 8 რაოდენობრივი და ხარისხობრივი სტარტაპის შეფასების მეთოდოლოგიით. მეთოდით, რომელიც გამოიყენება სილიკონის ველის ვენჩორული კაპიტალის ფონდების მიერ. სერვისის საბაზრო ფასი შეადგენს 2,500 ლარს.

 

GITA - ს 100,000 & 650,000 ლარიანი გრანტისთვის ბიზნეს გეგმის, ბიუჯეტირების და 5 წლიანი ფინანსური გეგმის მომზადების სერვისი და Investment Proposals ინვესტორებთან წარსადგენი საინვესტციო წინადადების მომზადების სერვისი , რომელიც წარმოადგენს ბიზნეს გეგმას ინვესტორებისთვის და მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან კომპონენტბს, როგორციც არის:

  • სტარტაპის ბიზნეს მოდელი,
  • გლობალურ ბაზარზე გასვლის სტრატეგია,
  • ინოვაციურობის აღწერა,
  • საინვესტიციო წინადადება,
  • საინვესტიციო უკუგების ანალიზი,
  • სტარტაპის შეფასება.

სერვისის საბაზრო ფასია 4,000 ლარი.

 

Investment Pitch Deck & One Pager-ის მომზადების სერვისი. საბაზრო ფასი შეადგენს 1,000 ლარს.

 

სრული პაკეტი საბაზრო ფასი შეადგენს 5,000 ლარს, ხოლო სტარტაპერის პროგრამაში ჩართულ სტარტაპებს ინვესტო სთავაზობს 30%-იან ფასდაკლებას, რომელიც შეადგენს 3,500 ლარს.

ზოგადი პირობები

  • გაიარეთ ავტორიზაცია ჩვენ ვებ გვერდზე
  • ავტორიზაციის შემდეგ, შეავსეთ სპეციალური შეთავაზების განაცხადი
  • დაკავშირება მოხდება რეგისტრირებულ სტარტაპებთან მაქსიმუმ 5 სამუშაო დღეში
  • სერვისის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრირებული იურიდიული პირებისთვის, ან ინდ. მეწარმეებისთვის, რომელთა ბიზნეს საქმიანობიდან გასულია მაქსიმუმ 2 წელი


შეავსე განაცხადი