სტარტაპ განათლება

დაესწარი ტრენინგებს, მასტერკლასებს და მიიღე ინდივიდუალური კონსულტაციები