ციფრული ექსპორტი

"ციფრული ექსპორტი" ინოვაციურ ტექნოლოგიებსა და სპეციალიზირებულ სოფტზე დაყრდნობით გამოითვლის და დაგეგმავს ინდივიდუალურ ექსპორტს ევროკავშირში. ორიენტირებულია დაკავშირებული რისკების მინიმიზაციისკენ და მაქსიმალურად გაზრდის ექსპორტის სარგებლიანობას.

ელ.ფოსტა:

[email protected]

კომპანიის Facebook გვერდი:

Facebook
წინა სტარტაპი