ტურფა

სარესტორნო ბიზნესი, რომელიც ეფუძნება ქართული სტუმართმასპინძლობის ტრადიციებს და მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკას და გამოცდილებას. კვებით ღირებულების თვალსაზრისით მაქსიმალურად ვიცავთ არამატერეალური კულტურულ მემკვიდრეობას, რაც გამოიხატება . . .

ელ.ფოსტა:

[email protected]

კომპანიის Facebook გვერდი:

Facebook

კომპანიის Instagram გვერდი:

Instagram
წინა სტარტაპი