Reality Interactive

Reality Interactive არის პროგრამული უნზრუნველყოფის დეველოპერული გუნდი რომელიც სპეციალიზდება ვირტუალ რეალობაში და სხვადასხვა ტიპის კომპიუტერულ თამაშების დამზადებაში.

ელ.ფოსტა:

[email protected]

კომპანიის Facebook გვერდი:

Facebook

კომპანიის ვებსაიტი:

http://reality.ge/
წინა სტარტაპი