ტაბიტო • Tabito

ტაბიტო ონლაინ მაღაზიაა. დახლები რომ გვქონდეს Veikk, Huion და XP-PEN - ის სახატავი ტაბლეტებით იქნებოდა გამოტენილი. არ გვაქვს. ჰოდა, ციფრული მარკეტინგის მადლს შეფარებული ტაბიტო ლამაზი და მოხერხებული ტაბლეტების ფოტოებს თქვენი ვოლისკენ გამოაქროლებს.

ელ.ფოსტა:

[email protected]

კომპანიის Facebook გვერდი:

Facebook

კომპანიის Instagram გვერდი:

Instagram
წინა სტარტაპი