მიკროელექტრონიკა

•თანამედროვე, ინოვაციური ტექნოლოგიების შესწავლა, დანერგვა და მის განვითარებაზე ზრუნვა; •ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობის პროფესიული გადამზადება საინჟინრო ტექნოლოგიებში და მათი დასაქმების ხელშეწყობა; • ინოვაციური პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება.

ელ.ფოსტა:

[email protected]

კომპანიის Facebook გვერდი:

Facebook
წინა სტარტაპი