კაიკონა

“კაიკონა” პიროვნული და პროფესიული განვითარების პლატფორმაა, რომელიც ჰოლისტური მიდგომით იყენებს მეცნიერებასა და პრაქტიკაზე დაფუძნებულ ცოდნას ინდივიდისა და საზოგადეობის კეთილდღეობისთვის.

ელ.ფოსტა:

[email protected]

კომპანიის Facebook გვერდი:

Facebook

კომპანიის ვებსაიტი:

www.kaikona.com

კომპანიის Instagram გვერდი:

Instagram
წინა სტარტაპი