ტრენინგი - სწორი ფინანსური გადაწყვეტილებები

თორნიკე ჩხაიძე

კომპანია SavvY - ს პარტნიორი

ტრენინგის მიზანია, სტარტაპერებისთვის ფინანსების ზოგადი პრინციპების გაცნობა.

 

ტრენინგის ფარგლებში დაინტერესებული პირები შეძლებენ რეალურ მაგალითებზე დაფუძნებულ ფინანური მოდელის აწყობას და პროექტების მომგებიანობის განსაზღვრას.

 

ტრენინგზე განსახილველი საკითხებია:

 

  • ფინანსური გამოწვევები სტარტაპებისთვის

  • ფინანსური უწყისები (მოგება-ზარალი, ფინანსური მდგომარეობის უწყისი, ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი)

  • თვითღირებულებისა და BEP ნულოვანი მოგების წერტილის დაანგარიშება

* სასურველია ტრენინგზე იქონიოთ პირადი კომპიუტერი.

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა 3 საათი.

მისამართი: ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი.

ტრენინგებზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ სტარტაპს. ტრენინგები სრულად დაფინანსებულია თიბისი ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის მიერ.შეავსე განაცხადი